ANALYS OCH RÅDGIVNING

Vår filosofi är att trafik, försäljning och engagemang alltid ska mätas, analyseras och följas upp kontinuerligt – och sedan rapporteras på ett sätt som alla inom er organisation förstår.

En kommunikations- och medieplan ska enligt oss få vara dynamisk. Det betyder att den tål att man gör löpande justeringar i syfte att maximera avkastning. Genom att kontinuerligt mäta samtliga kampanjer håller vi koll på vilka metoder, kampanjer och kanaler som ger bäst resultat. Detta ger oss beslutsunderlag för att direkt styra om budget så att vi hela tiden prioriterar rätt vägval.

En tydlig analys, där man förstår vad man uppnått för effekt, det är grunden för de bästa råden.

Således är mätning och analys grundbultar i vår verksamhet. För det är den löpande mätningen och analysen som gör att vi alltid kan optimera vägvalen åt våra kunder – genom att justera och flytta budgeten dit den gör mest nytta.
 
Vi är helt transparenta och delar med oss av resultat och insikter i form av en månatlig rapportering, för att vi tillsammans med våra kunder ska kunna hitta den allra bästa vägen framåt. Vår målsättning är att så många som möjligt i organisationen ska ha en förståelse för digital marknadsföring och kunna se effekterna av och möjligheterna med det.
 
Vilka behov har ni idag? Vad är viktigt för er att få bättre förståelse kring?

  • Löpande rapportering och uppföljning
  • Bättre förståelse kring t.ex Google Analytics eller Tag Manager?
  • Hur man utvecklar sin konverteringsoptimering, CRO
  • Målgruppsinsikter i t.ex. sociala medier
  • IP-avkodning (B2B) – för att hitta fler företagskunder

 

Maila oss så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa dig – info@nokoby.se