Under det senaste året har Google lanserat det de kallar för Google Analytics 4. Den främsta skillnaden mellan den nuvarande Google Analytics och Google Analytics 4 är att den nuvarande (även kallad Universal) baserar sin data på sessioner medan GA4 baseras på Händelser och Användare.

Anledningen till att Google Analytics ändrar sitt sätt att mäta är att de försöker anpassa sitt verktyg till det nya sättet folk använder internet på – det vill säga både via browser och appar i mobiltelefonen.

Här kommer några fördelar med Google Analytics 4:

  1. Machine learning: Google Analytics 4 kommer att använda sig av artificiell intelligens vilket kommer att förenkla analysen av data och tendenser, som till exempel vilka användare som besöker vår hemsida är mer benägna att konvertera. Detta kommer förenkla våra remarketing kampanjer.
  2. Företag som äger både app och webbsida kommer kunna se data som visar hur en användare flyttar sig från en till den andra, och på så sätt kunna skapa mer anpassade kampanjer och bättre användarupplevelser.
  3. GA4 ska kunna ge oss en bättre översikt över hur användarna interagerar på sajten.
  4. Nya funktioner har tillkommit, som till exempel att skapa enkla anpassade mål, använda smarta mål eller använda en målmall. Detta går att göra inne i verktyget men mer komplicerade mål kommer fortfarande behövas skapa via Google Tag Manager.
  5. Eftersom GA4 är baserat på användarens ”ID eller Google signals” så kommer GA4 inte påverkas så mycket av de nya reglerna som Apple lanserar när det gäller användarens integritet (om du undrade varför Facebook klagade så mycket men inte Google).

Än så länge verkar allting vara bra, men det finns en sak du behöver veta innan du sätter upp GA4. Det är att det inte går att exportera den data du redan har i Google Analytics Universal. Detta på grund av man måste skapa en ny kod för GA4 och installera den på sajten.

En annan sak är att GA4 är inte helt färdigutvecklat, vilken kan leda till olika situationer där vi kan känna oss låsta och inte kan göra saker vi oftast brukade göra med den tidigare versionen – ännu.

Nokoby rekommenderar:

Google Analytics 4 är framtiden och Google Analytics Universal kommer att bli ett gammalt verktyg om ett par år. Vi  rekommenderar att installera Google Analytics 4 redan nu och förbereda mätningen och andra funktioner. Detta för att sedan låta den samla in data, samtidigt som vi kan fortsätta att jobba i GAU som fortfarande är ett bra verktyg. Om några månader eller något år kommer du kunna gå över till GA4 utan problem och stress över att börja på nytt.

Behöver du hjälp med att sätta upp Google Analytics 4 eller annat som rör marknadsföring , tveka inte i att kontakta oss. Vi hjälper er gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *