Idag vill vi slå ett slag för hur man kan göra Teams-mötena roligare och mer engagerande. Teamsmöten i all ära, men visst kan de vara lite sega från gång till annan. Det är tyvärr ganska vanligt att några få pratar och alltför många deltagare stänger av sina mikrofoner. Det gör att mötena ibland blir lite ensidiga. Därför har vi ett bra tips att dela med oss för att aktivera alla deltagare och det gör man med programmet Menitmeter. Med Mentimeter eller Menti som det också kallas kan man enkelt förbereda ett par olika frågor innan ett möte som alla i realtid får svara på. Verktyget är i principe ett system för att sammanställa svar och illustrera resultatet sbanbbt och snyggt. Det kan t.ex. vara en snabb marknadsundersökning eller rösta på en fråga för att se hur alla prioriterar. Det man gör är att förbereda 2-3 frågor som alla får svara under mötet direkt i sin mobil. På så sätt aktiverar du samtliga – inte bara de pratglada deltagarna. Svaren får alla se på direkten och man kan utifrån detta sätta igång en dialog kring vad folk tycker är viktigt. Vi hade två olika frågor som vi ville att alla skulle fundera på vid vårt senaste kvartalsmöte. Den ena var vilken stad du helst vill besöka när pandemin är över, när vi hade identifierat 10 städer som flest var nyfikna på fick alla ranka dessa 10 städer. Så vem vet vi kanske åker till New York en dag när det går att resa igen. En annan fråga som vi lyfte upp var vad vi tyckte var viktigt att tänka på för att få till en bra teamkänsla i en tid när man arbetar isolerat och bara ses via en skärm. Eftersom svaren var fritext svar fick vi se resultatet i ett ordmoln.

Båda frågorna gav oss svaren på vad alla tänkte på och vi fick igång nya typer av diskussioner snabbare. Så gå till www.Mentimeter.com och starta ett gratiskonto och sätt samman lite frågor för att aktivera ditt team. Jag lovar att era möten kommer att bli roligare och mer engagerande snabbt.

Låt sedan en deltagare förbereda en fråga till ert nästa möte och låt uppgiften gå vidare. Det gör att ni kommer att börja se på saker och ting från andras synvinkel och svara på andra typer av frågor.

Lycka till 😊

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *