Låt oss inleda med något vi alla vet: Pandemin har förändrat vår värld och inte minst sagt hela internetanvändandet. Folk har börjat handla mer på nätet för att undvika fysisk kontakt och för att kunna följa myndighetens rekommendationer.

Alla företag vill såklart vara just där kunden finns och därför har konkurrensen på internet ökat i många branscher, men hur gör man då för att vinna denna kamp?

Många tror att fler internetanvändare innebär en ökad försäljning, men i många fall är det snarare motsatsen till det som många företag och marknadsförare har upplevt under de senaste månaderna. Något som däremot har diskuterats flitigt bland marknadsförare är begreppet Quality Score (kvalitetsresultat) på Google Ads och vi kan konstatera att det har blivit mer viktigt än någonsin att ha koll på detta begrepp. Du som läser detta har turen att få begreppet förklarat för dig redan idag och så får du även veta varför just det är så viktigt att fokusera på framöver. 

Vi börjar med att förklara lite kortfattat om hur Google Ads fungerar. Google Ads är en ”auktion” där vi betalar per sökord för att kunna synas i sökmotorerna, normalt sätt i auktioner så är det den som betalar mest som vinner, men så fungerar det inte riktigt i Googles värld. Här behöver man även ta hänsyn till en ytterligare avgörande faktor, nämligen dina annonsers ”kvalitetsresultat”. Detta innebär att oavsett om din konkurrent betalar mer pengar än dig så är inte det som avgör vem av er som kommer att synas mest. Utan det är kombinationen av pengar och ditt kvalitetsresultat.

QS + $ = High rank

Låt oss nu reda ut vad Quality Score innebär och hur den fungerar i praktiken. Googles egna definition av begreppet är följande;

”Kvalitetsresultatet är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor. Annonser med högre kvalitet kan leda till lägre priser och bättre genomsnittlig position”.

För att göra det enkelt att förstå så handlar det i själva verket om att skapa en genomtänkt strategi för annonserna där landningssida, annonstexter och sökord har en hög relevans för den som mottar annonsen. Användaren vill hitta exakt det den söker efter i både annonsen och på landningssidan.

Visste ni att ni även kan spara pengar med ett bra kvalitetsresultat? Hur då tänker du? Låt oss förklara hur genom ett konkret exempel nedan.

Låt oss säga att företag A är ett stort företag som har möjligheten att betala 100kr per klick i sökmotorerna och företag B är ett lite mindre företag och har inte samma möjlighet och kan endast betala 20kr per klick.

Innan Google bestämmer vem som ska synas först så kommer Google gå genom båda företagens annonser och räkna antal poäng beroende på ovan nämnt, det vill säga relevans i annonstexter, sökord och landningssidor.  

Baserad på detta säger vi att företag A får ”3 poäng” medan företag B får ”9 poäng”, utifrån dessa poäng kommer Google att summera detta med antal poäng de får för summan pengar de två företagen är villiga att betala per klick. Då skulle summeringen kunna se ut på nedan vis; 

Företag A: QS 3P + Pengar 8P = 11P

Företag B: QS 9p +Pengar 4P = 13P

Tack vare att företag B hade lagt ner mer tid på att skapa texter och sökord utifrån sin landningssida och på så sätt genererat ett högre kvalitetsresultat i dess annonser så vann de budgivningen över företag A som var villiga att lägga ett högre bud för ett klick men som inte hade sett över annonser, sökord och landningssida lika mycket.

Man kan genom ovan praktiska exempel tydligt förstå vikten av att fokusera på att få ett så bra kvalitetsresultat som möjligt. Genom att sätta sig in i hur Google Ads faktiskt fungerar och få en expertis inom det kan man vara med och konkurrera på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Har du koll på hur din bransch mår idag?  Och vill du öka era annonsers kvalitetsresultat och vinna kampen mot era konkurrenter?

Tveka inte att höra av dig, vi hjälper er gärna förbättra er synlighet på Google och i andra kanaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *