Idag släpptes Svenskarna och Internet 2019, som Internetstiftelsen tar fram varje år för att gå på djupet kring svenskars vanor och åsikter om det digitala. Läs alla 167 sidor via länken ovan eller börja med att beta av våra sammanfattande punkter nedan.
 
Precis som förra året uppger 98 % att de har tillgång till Internet och 95 % att de också använder det. De äldre fortsätter att öka sitt användande. 69 % av de som är 76 år eller äldre gör det frekvent (från 58 % föregående år) och hela 93 % i åldersspannet 66-75 (från 91 % föregående år).
 
Mobil och desktop används i stort sett lika mycket totalt, men på daglig basis används mobilen (87 %) betydligt mer än datorer (67 %).
 
Nytt för i år är att man frågat om hur meningsfulla ett antal utvalda appar och tjänster är, och där ser vi att spel och sociala medier är minst meningsfulla och att nyheter och podcasts är mest meningsfulla.
 
Användandet av sociala medier ligger kvar på samma nivå som förra året, på 83 % totalt sett, vilket innebär att tillväxten stannat av. Bland de som ökar något hittar vi Instagram, Twitter, Snapchat och LinkedIn, medan Facebook minskar från 76 % till 74 %. Precis som ifjol är vi svenskar mer aktiva på Facebook genom Messenger och grupper snarare än att vi skapar och delar innehåll. WhatsApp, som ju (precis som Instagram) ägs av Facebook, ökar också.
 
Att se på film, TV och video digitalt ökar, så också att lyssna på musik, podcasts och radio i mobilen. Traditionell TV och radio är fortfarande större totalt sett, medan dagstidningar i papper fortsatt tappar mot digitala motsvarigheter.