LEADGENERERING

En person som har visat intresse för en tjänst eller en produkt från ett företag kallar vi för, ett lead. Som ett lead har du efter någon form av interaktion, oftast via ett digitalt formulär, lämnat ifrån dig någon kontaktuppgift vilket ger möjlighet till företaget eller organisationen att kontakta dig för att erbjuda det du har visat intresse för.

Leadgenerering är en del utav inbound marketing. En besökare upptäcker ditt företag genom en marknadsföringskanal, till exempel via sociala medier eller din hemsida, för att klicka på din call-to-action (CTA) – en knapp med ett meddelande som uppmuntrar till en åtgärd av besökaren. Då hamnar besökaren på en landningssida, en utformad hemsida där personinformation önskas mot ett erbjudande. Det kan vara en kurs, ett webinar eller en e-bok som är erbjudandet. Vi kan också presentera användaren för ett formulär direkt i en annons på t.ex. Facebook och LinkedIn, med ett så kallat Lead Ads-format. Personuppgifterna som önskas fylls i av besökaren i ett formulär och när allt är ifyllt har företaget fått ett lead.  

Fördelar med leadgenerering:

  • Den här typen av organiskt intresse för ett företag gör att övergången från okänd till kund blir mycket mer naturlig då en person initierar en kontakt med företaget.
  • Flertalet aktiviteter såsom webinar gör det möjligt att komma i kontakt med potentiella kunder på ett naturligare sätt än t.ex. ”kalla samtal” från säljare.
  • Ett enkelt sätt att skapa synergi mellan marknadsavdelning och säljavdelning.

Maila oss så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa dig – info@nokoby.se

GÅ TILLBAKA