STRATEGI OCH TAKTIK

För alla våra kunder, arbetar vi fram en smart, skräddarsydd digital strategi. Strategin skall sedan omvandlas i en taktisk plan. Denna ska alltid ta hänsyn till fokusområden, konkreta säljmål, resurser, målgrupper och inte minst, till varumärket.

Digital marknadsföringsstrategi handlar om att överföra kundens övergripande strategi till den digitala världen, med syfte att maximera kundens avkastning. En viktig del av strategin är också att formulera målsättningen och vilka mål/KPI:er som löpande ska mätas, följas upp och analyseras.

Arbetar ni idag med tidsbegränsade kampanjer eller har ni prioriterat att arbeta Always On? 

Vi på NOKOBY hjälper våra kunder att ta det där nödvändiga steget in i den digitala världen genom att besvara var, när och hur de ska allokera sina resurser för att få en maximal avkastning på sin investering. För oss handlar strategin om att stötta kunden med att kartlägga och filtrera den digitala djungeln, så att våra kunder sticker ut från konkurrenterna och når sin målgrupp på ett effektivt sätt.
 
Inget kundcase är det andra likt, det finns alltid nya aspekter att ta i beaktning. Vi har efarenheten och processerna på plats som krävs för att skapa tillväxt.

 

Maila oss så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa dig – info@nokoby.se